Begeleiding, onder andere bij:
* verhogen eigenwaarde / verbeteren zelfbeeld

* ombuigen van angsten (bijv. faalangst)
* verbeteren van sociale contacten
* verwerking van verlies 
* verandering van koers, privé of professioneel
* conflicthantering (verbindend leren communiceren)
* ombuigen van destructieve gedachten & relaties
* omgaan met hoogsensitiviteit
* het realiseren van jouw dromen


Voor het vrijmaken van blokkades, onheilzame gedachten & gewoontes en gestagneerde
levensenergie, wordt “Logosynthese” ingezet.  De resultaten zijn verbluffend.

Logosynthese maakt binnen de complementaire gezondheidszorg deel uit van een segment
dat steeds duidelijkere vormen aanneemt: 
“energetische psychologie”.  

Logosynthese maakt gebruik van de kracht van woorden en intentie.
Je leert hoe je levensenergie opnieuw “in flow” kan brengen, zoals het van nature bedoeld is.

Het resultaat:
* verlichting van emotionele balast
* bevrijding van zelfdestructieve neigingen
* optimistische verwachtingen ivm succes, vreugde, verzoening…
* belemmerende overtuigingen vervangen zich door een besef van waardevol-zijn.
* positieve invloed op fysieke klachten, verbonden met emotionele thema’s
* terugvinden van innerlijke motivatie

* meer innerlijke rust en contact met jouw Essentie, jouw ware aard.
* meer levenslust, blijdschap en enthousiasme.

* meer helderheid / concentratie / productiviteit / creativiteit 
* meer voeling met jouw levensmissie en de zingeving in het leven

Je leert gaandeweg hoe je Logosynthese inzet voor zelfhulp.

Hier kan je een (gratis) e-book downloaden voor bijkomende informatie over Logosynthese:
“Een stroom van energie”: 
http://www.logosynthesis.net/docs/logosynthese.primer.nl.pdf

Hartelijke groeten,

Nancy Geerts


Comments

Praktijk — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *